บริษัท เอฟ บี (ประเทศไทย) จำกัด

ประกอบด้วย 2 ธุรกิจ คือ
1. เป็นตัวแทนจำหน่าย บานประตูมั่นคง ตู้นิรภัย ตู้เก็บเอกสาร และระบบเตือนอัคคีภัย จากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ยี่ห้อ EST ของประเทศสหรัฐอเมริกา
2. โรงงานผลิตสารเคมีประเภทกรดไขมันประเภทต่างๆซึ่งได้ผ่านกระบวนการแยกส่วนและการกลั่นบริสุทธิ์ เช่น แมทเธอลิค สเตียเรต, สารลดแรงตึงผิวและเอสเทอร์ เป็นต้น