ร่วมงานกับเรา.Draft

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพชั้นนำ ของประเทศภายใต้ชื่อ ซีเอส ล็อกซอินโฟ (CS LoxInfo) ด้วยประสิทธิภาพในการบริหาร เครือข่าย พร้อมกับบริการเสริม และบริการหลังการขาย ที่ตรงกับ ความต้องการของลูกค้า บริษัทฯ จึงเป็นผู้นำในการให้บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายทั่วประเทศ

ยินดีต้อนรับท่านเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในทีม ร่วมสร้างสรรค์งานและประสบความสำเร็จกับเรา

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ

• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• กองทุนประกันสังคม
• ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ
• ประกันสุขภาพ
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• การเยี่ยมไข้/เยี่ยมคลอดบุตร
• ห้องพยาบาล
• เงินช่วยเหลือกรณีสมรส
• เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ
• กิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ
• โบนัสประจำปี

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงาน ประวัติย่อ พร้อมหลักฐานและรูปถ่ายมาที่ :

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90 อาคารไซเบอร์เวิร์ลด ทาวเวอร์ เอ ชั้น 17-20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร 02-263- 8031 โทรสาร 02-263-8002 E-mail: jobs@csloxinfo.net


Job Vacancy

Marketing Engineer

Qualifications
• Bachelor’s Degree or higher in Computer Engineering, Telecommunication, Marketing, or related fields.
• Minimum 5 – 8 years of product management or product marketing experience IT business preferred.
• Aged 28 – 35 years.
• Creative, good analytical, Presentation, Negotiation and problem-solving skills.
• Able to deal and handle difficult situations and work under time constraints.
• Good communication and presentation skills in both Thai and English.