เคมีวิเคราะห์และอุปกรณ์ห้องปฎิบัติการ

สินค้าหลักของกลุ่มเคมีวิเคราะห์และอุปกรณ์ห้องปฎิบัติการ ประกอบไปด้วย  สารเคมีที่มีความบริสุทธิ์สูง, อาหารเลี้ยงเชื้อสำหรับห้องทดลอง (Culture Media) และอุปกรณ์เครื่องแก้วห้องทดลอง (Laboratory Glassware)

กลุ่ม สารเคมีที่มีความบริสุทธิ์สูง ประกอบไปด้วยสารเคมีที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทางเคมีวิเคราะห์ (Analytical Reagent) หรือห้องปฏิบัติการอื่นๆ ซึ่งมีจำหน่ายในทุกกลุ่มของสารเคมี อาทิเช่น กรด เบส ตัวทำละลาย และเกลืออนินทรีย์ โดยที่มีความบริสุทธิ์ในหลายระดับ เช่น AR, HPLC, LC/MS, UPLC, Bioreagent  เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีสารเคมีที่ใช้ในการผลิตยา (Pharmaceutical Excipients) และสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

กลุ่ม ผลิตภัณฑ์เครื่องแก้วสำหรับห้องทดลอง (Laboratory Glassware) ซึ่งทำมาจาก Borosilicate glass อาทิเช่น Beaker, Flask, Test Tube ซึ่งมีทั้งแบบ reusable glass และ disposable glass

ทางบริษัทมีสินค้าที่ตอบสนอง ความต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม อาทิเช่น อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมการผลิตยา อาหารเสริมและวัคซีน สินค้าที่ใช้ในการตรวจสอบควบคุมคุณภาพ เป็นต้น ซึ่งประกอบด้วย ;

Dehydrated Culture Media and Ingredients
Prepared Culture Media
Rapid Testing Kits
Reagents, Buffers, Enzymes and Stains
Serology and Immunology Test Reagents
Hygiene Monitoring Systems
Molecular Diagnostics Reagents
Laboratory Products
• Analytical Reagents
• High Purity Solvents
• Bio Reagents
• Karl Fischer Reagents
• Atomic Absorption and Plasma Standard
Chromatography Products
• Chromatography Media
• Solid Phase Extraction (SPE)
• Flash Chromatography Media and Columns
• Thin Layer Chromatography (TLC) Plates and Sheets
Pharmaceutical Products
• Performance Excipients
• Process Chromatography Media
• Biopharmaceutical Chemicals
Microelectronics Products
• Photo Resist Ancillaries/Residue/Strippers
• Removers
• FAB Process Chemicals
Laboratory Glassware
• Academic
• Environmental
• Flat Panel Display
• Healthcare
• Industrial & Fine Chemicals
• Laboratory Research
• Life Science
• Electronics
• Nutraceuticals
• Photovoltaics
• Quality Control
• Semiconductor