เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมเคลือบผิวและพลาสติก

สินค้าหลักเป็นเคมีที่เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ทางด้านการเคลือบผิวในอุตสาหกรรมสีพลาสติกและหมึกพิมพ์  ;
Wax for Floor Coating and Candle Applications
Optical Brighteners for Plastics and Other Industries
Non-Phthalate Plasticizers for PVC, Adhesives, Coating and Inks.
“DAA” For Coating Applications
“Isophorone” For Coating Applications
Specialty Chemicals for Coating Applications
Specialty Solvents
Adhesion Promoters for Thermoplastic Paints
Resin Intermediates
Susterra Propanediol (Biobased Propanediol) for Polyurethane and Paint Application