สารแต่งกลิ่นและรสอาหาร

กลุ่มผลิตภัณฑ์หลักของอุตสาหกรรมกลุ่มนี้ ได้แก่ สารแต่งกลิ่นและรส (Flavours) เครื่องปรุงรส (Seasoning) อีมัลซิฟายเออร์ (Emulsifier) สแตบิไลเซอร์ (Stabilizer) มอลท์สกัด (Malt Extract) สารป้องกันการหืนสำหรับอาหาร (Antioxidant Food Grade) และผลิตภัณฑ์ใหม่ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาสินค้ากับลูกค้า คือ ไอออน แลคโตเฟอริน (Iron Lactoferrin) มิลค์ เซราไมด์ (Milk Ceramide) และเวย์ เปปไทด์ (Whey Peptide) ซึ่งประกอบด้วย ;
Sweet Flavour, Savoury Flavour, Seasoning
Antioxidant Food Grade
Iron Lactoferrin
Milk Ceramide
Whey Peptide
Distilled Monoglycerides
Malt Extract
Cloudy Agent
Galacto-oligosaccharides /Isomalto-oligosaccharide /Cyclodextrin