เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำมันและปิโตรเลียม

ผลิตภัณฑ์ที่สำคัญในอุตสาหกรรมกลุ่มนี้ ได้แก่ สารเพิ่มคุณภาพสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์และโรงงานอุตสาหกรรม (Fuel and Lubricant ditives), สารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และโรงกลั่นน้ำมัน (Refinery Additives), สีผสมน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น จาระบี, น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานเกรดพิเศษ รวมทั้งสารหน่วงไฟที่ใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี, ฯลฯ ซึ่งประกอบด้วย ;
Fuel and Lubricant Additives
• Fuel Additive :
– Antioxidants
Lubricant Additives
• Crankcase Additives :
– PCMO
– HDDEO
– VII
Driveline Additives
• ATF
• Gear
• Tractor
Industrial Additives
• Hydraulic
• Industrial Gear
• Air Compressor
• Turbine
• Slide way
• Metalworking
• Component Additives
Brake Fluids
Liquid Dyes and Marker for Petroleum Applications
• “Automate” Liquid Dyes
• Markers for Diesel Fuels
Flame Retardants
Antimony Oxide for
• Plastics, Textiles, Paper, Paints and Rubber