เคมีอินทรีย์จากกรดไขมัน

ธุรกิจนี้เป็น ธุรกิจที่เป็นอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์อินทรีย์ ผลิตภัณฑ์ภายใต้สินค้าเหล่านี้จะแบ่งเป็นโอลีโอเคมี ภัณฑ์ ที่เป็นกรดไขมันกลั่นและ เอสเตอร์จากการกลั่น, สบู่, เคมีที่ลดแรงตึงผิวและไตรกลีเซอไรด์ เรายังมีสินค้าเคมีในกลุ่มนี้อีกกว่า 70 ผลิตภัณฑ์ที่มีสูตรแตกต่างกัน