แฟตตี้ แอซิค

Fatty Acids : หรือที่รู้จักกัน คือ กรดคาร์บอกซิลิกที่ใช้ในอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมสินค้าบริโภคต่างๆ สารที่ได้จากการย่อยสลายที่สมบูรณ์เหล่านี้ส่วนใหญ่ได้มาจากวัตถุดิบธรรมชาติทั้งสิ้น และใช้เป็นสารประกอบในอุตสาหกรรมยางรถยนต์, เครื่องสำอาง, การทำอัลคิดเรซิ่น และอุตสาหกรรมอื่นๆ