เมทาลิค โซฟ

Metallic Soaps : ได้จากการกลั่นกรดไขมันและส่วนประกอบ ซึ่งสามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรมยาง เครื่องสำอาง พลาสติก และน้ำมันหล่อลื่น