สำนักงานให้เช่า

อาคารสำนักงานให้เช่า ตั้งอยู่ที่ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 ประกอบด้วยอาคารสำนักงานให้เช่า 2 อาคาร มีพื้นที่รวม 17,500 ตารางเมตร มีสิ่งอำนวยความสะดวกทัดเทียมกับอาคารสำนักงานชั้นนำ เช่น หอประชุมกลาง ห้องสัมมนา ร้านอาหารพร้อมบริการจัดเลี้ยง และที่จอดรถที่เพียงพอสำหรับลูกค้าและผู้มาติดต่อ ทั้งยังมีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง